Vlabel schatting

Een Vlabel schatting is een waardebepaling van onroerende goederen die als bindend wordt beschouwd door de belastingsdiensten bij :

  • Aangifte van nalatenschap
  • Berekening van erfbelasting
  • Waardering bij inbreng in vennootschap
  • Leningsaanvragen bij banken
  • Bij echtscheidings procedures
  • Schenkingen