EPC-attest

Bij verkoop of verhuur van je woning ben je verplicht een EPC-attest voor te leggen. De afkorting EPC staat voor energieprestatiecertificaat. Een EPC toont aan hoe energiezuinig een gebouw is.

Sinds 1 januari 2024 moeten alle appartementsgebouwen ook een 'EPC Gemeenschappelijke delen' hebben. Deze verplichting staat los van verkoop of verhuur. 

Volgende stappen worden ondernomen :

  • Plaatsbezoek door een expert in onderlinge afspraak.
  • Visuele waarneming volgens vastgelegde protocollen.
  • Opmetingen, vaststellingen, doornemen van aankoopfacturen, …
  • Alle info wordt vezameld in een rapport.
  • Een EPC-attest wordt afgeleverd aan de klant.