Asbestattest

Het voorleggen van een asbestattest is sinds 23/11/2022 verplicht bij een overdracht onder levenden.

In het asbestattest staat beschreven welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, waar deze materialen zich bevinden in het gebouw wat de staat van het asbest is en hoe het asbest veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Volgende stappen worden ondernomen :

  • Beschikbare technische info wordt verzameld over de plannen, de opbouw en de historiek.
  • Plaatsbezoek door een expert in onderlinge afspraak.
  • Visuele waarneming volgens vastgelegde protocollen en het identificeren van asbest.
  • Staalname gebeurt enkel oppervlakkig en bij direct waarneembare materialen.
  • Stalen worden naar een erkend laboratorium gestuurd ter analyse.
  • Alle info wordt gerapporteerd aan ovam.
  • Een asbestattest wordt afgeleverd aan de klant.