Syndicus

Administratief beheer

Organiseren en notuleren tijdens de verplichte jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering van de Vereniging van Mede-Eigenaars. Tijdens deze vergadering worden beslissingen over het gebouw in samenspraak met andere mede-eigenaars genomen.

Opvolgen van deze genomen beslissingen, verzekeringsovereenkomsten en eventuele schadedossiers.

Bijhouden van alle archieven en basisgegevens van het gebouw en deze ter beschikking stellen van de eigenaars.

Financieel beheer

Via het beheerspakket Organimmo voeren we de boekhouding van mede-eigendommen. Alle eigenaars kunnen via de log in alle facturen en betalingen up-to-date meevolgen.

We beheren het werkings- en reservekapitaal en betalen de facturen.

Technisch beheer

Het technisch beheer omvat onder andere het opstellen van een onderhoudsbeleid, pand-inspecties, direct contact met bewoners bij vragen over onderhoud, controle van de schoonmaak, keuring van installaties.

Uitbesteden van herstellingen van occasionele defecten alsook bouwkundige inspecties.

Verzorgen van alle nodige documenten en attesten.

Communicatief beheer

Duidelijke en directe communicatie.