Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving is een uitgebreid schriftelijk verslag bestaande uit tekst en foto’s om alle partijen te beschermen.

Het zorgt ervoor dat we de toestand van een vastgoed kunnen vergelijken aan het begin van de huurovereenkomst of werken en op het einde de eventuele schade kunnen vaststellen.

Het creëert duidelijkheid tussen de partijen.

Bij aanvang huur

Bij de start van een huurcontract is er een wettelijke verplichting om een ingaande plaatsbeschrijving op te stellen.

De plaatsbeschrijving dient opgemaakt te worden tijdens de periode dat het pand niet in gebruik is

ofwel tijdens de eerste maand van de verhuring.

Bij einde huur

Bij het einde van de huurovereenkomst dient er een uitgaande plaatsbeschrijving opgesteld te worden.

Hierbij wordt aan de hand van de ingaande plaatsbeschrijving de eventuele schade vastgesteld.

Deze wordt vermeld in het verslag samen met de geraamde herstellingskost.

Bij werken

Bij de start van bouwwerken wordt er een plaatsbeschrijving opgemaakt om ervoor te zorgen dat er geen betwisting kan ontstaan over de toestand van het vastgoed of de omgeving zoals bv tuinen, opritten,….

Na de werkzaamheden kan er dan bepaald worden of er eventuele schade is ten gevolge van de werkzaamheden.