Rentmeesterschap

Administratief beheer

Strenge huurselectie met feedback en opmaken van huurcontract, plaatsbeschrijving, huurwaarborg,..

Waken over de goede naleving van de huurovereenkomst (betalingen, uitvoering verplicht periodiek onderhoud van installaties,…)

Bemiddelen bij disputen met de huurder(s), en al of niet inschakelen van extern juridisch advies

Periodieke rapportage naar de eigenaar

Financieel beheer

Inning van de huurgelden, met doorstorting naar de eigenaar en doorrekening van diverse kosten (syndicus, energie,…) en automatische indexaanpassing

Aanmaningen versturen bij achterstallen van 2 weken

Technisch beheer

Registreren en beantwoorden/oplossen van elk technisch defect

Opname en overdracht energiecontracten, opvolging onderhoud cv, sanitaire installaties,…